Författarbesök innebär att jag hälsar på i skolor eller på bibliotek. Det är oftast bibliotekarierna som håller i författarbesöken, så vill du att jag kommer och hälsar på i din skola/kommun ska du prata med dem!

Jag träffar gärna mina läsare och är ofta ute på författarbesök, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Eftersom jag skriver för åldrarna 0 – 16 år så möter jag hela grundskolan. Jag håller även i skrivarkurser och gör författarbesök på bibliotek.

När jag träffar mina yngre läsare använder jag mig av det barnen vill berätta och fråga om, som en slags ram för att prata om skrivandet och mina böcker. Med andra ord så varierar innehåll och upplägg. Jag försöker alltid hinna med att berätta om att jag hade svårt i skolan, och ändå är jag författare. Det händer även att jag läser något nytt och opublicerat för barnen. Och så brukar de hjälpa mig med förslag på vad som ska hända i mina böcker.

När jag träffar äldre barn och tonåringar går jag mer in på själva skrivprocessen. Och förutom att jag självklart svarar på deras frågor försöker vi reda ut följande: Vilka grundstenar behövs för att skriva prosa? Hur blir det en bok? Vad gör man om man sitter fast i skrivandet? Hur ska man kunna skriva om man inte har någon fantasi? Jag berättar också om min bakgrund som manusförfattare för såporna Skilda Världar och Nya tider. Vid tid brukar jag ge dem någon rolig skrivövning och om vi hinner hjälps vi åt att tillsammans hitta på en karaktär.

Ibland händer det att lärare eller bibliotekarier har andra önskemål på vad mina författarbesök ska innehålla. Det är mer än välkommet! Jag vill möta mina läsare på bästa sätt.

Boka mig

Du kan boka mig via Författarcentrum Öst, eller så går det bra att mejla mig direkt på pernilla @ pernillagesen.se