Mina skrivövningar är lika mycket till för dig med författardrömmar, liksom dig som tycker att skriva är tråkigt eller svårt. När jag gick i skolan hade jag läs- och skrivsvårigheter. Jag vet hur omöjligt det kan vara att skriva en hel berättelse. Och hur dålig självkänsla man kan få av att misslyckas. Och att alla andra ämnen blir svåra när man inte ens kan läsa och skriva ordentligt. Enda vägen ur det är träning, precis som med allt annat. Skrivövningarna är träning. Idag skriver jag lika snabbt som jag tänker. På dator. Jag skriver sällan något för hand.

Skrivövningarna byts ut med jämna mellanrum. Ibland lägger jag in en skrivövning där det bara handlar om ett par meningar, ibland om några ord. Ibland blir det hela berättelser om skräck eller humor eller kanske kärlek. Skrivövningarna kan med glädje användas i skolan.

Aktuella skrivövningar: